ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Осъществява се диагностика и лечение на остри и хронични обострени заболявания, лекуват се пневмологични, нефрологични, ендокринни, неврологични, гастроентерологични заболявания на деца от 0 до 18-годишна възраст. Отделението разполага с достатъчна материална база за цялостно разгръщане на педиатрична дейност, собствена апаратура: инфузионни помпи, инхалатори, аспирация, кислородна инсталация, ехограф.
Дежурствата на персонала в отделението са 24 – часови, осигурен е денонощен прием на деца /планов и по спешност/.

нач. отделение – Д-р Росица Карчева
старша медицинска сестра – Диана Драшкова
Телефони: 0675/ 38304, 067538335