КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

 1. Приемно-консултативни кабинети:
  • терапевтичен
  • хирургичен
  • акушеро-гинекологичен
  • неврологичен
  • инфекциозен
  • педиатричен
  • анестeзиологичен
  • ортопедичен
 2. Дежурен кабинет към МБАЛ «Д-р Стойчо Христов» ЕООД
 3. Болнична регистратура
 4. Медико-диагностични лаборатории
 5. Отделения без легла или кабинети за функционална диагностика: