БОЛНИЧНА АПТЕКА

Аптеката е звено в лечебното заведение, в което се извършват следните дейности: планиране, получаване, съхраняване, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи.
Лекарствените продукти по лекарствените листи се отпускат поотделно за всеки пациент. Болничната аптека работи безотказно, като подържа непрекъснато наличност от животоспасяващи лекарствени продукти и изпълнява утвърдената есенциална листа.

Лидия Кривошиева – Магистър фармацефт
Телефон: 0675/ 38346