АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК

Управител: д-р Пламен Цеков
Телефон: 0675/ 32579

Главна сестра: Детелина Сомлева
Телефон: 0675/ 38333

Главен счетоводител: Спасимира Николова
Телефон: 0675/ 38332

Счетоводство: 0675/ 38332

Обществени поръчки: 0895 521124

Човешки ресурси: 0675/ 38343

Информационно звено: 0675/38340

Вещеви склад: 0675/ 38350