Начало

МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД е многопрофилна общинска болница. Има разкрити десет стационарни отделения, отделения без легла, медико-диагностични лаборатории, структури по образна и функционална диагностика, ТЕЛК. Стационарните отделения осъществяват лечебна дейност на 152 легла. МБАЛ Д-р Стойчо Христов” ЕООД има Разрешение за осъществяване на диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ.

Извършва се лечебна дейност по следните медицински специалности: вътрешни болести, ендокринология, алергология, кардиология, анестезиология и интензивно лечение, хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, очни болести, педиатрия, неонатология, пневмология и фтизиатрия, инфекциозни болести, нервни болести, физиотерапия и рахабилитация, клинична лаборатория, образна диагностика, обща и клинична патология, микробиология, гастроентерология, урология и нефрология.

Сключен е договор с РЗОК Габрово за оказване на болнична помощ по 122 клинични пътеки.

още за болницата