Клинични пътеки по Договор 2014

КП № КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4 Субарахноиден кръвоизлив
7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
17 Мултиплена склероза
18 Епилепсия и епилептични пристъпи
19 Епилептичен статус
21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
24 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
25 Паркинсонова болест
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
47.1 Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден
47.2 Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни
50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация
56 Ритъмни и проводни нарушения
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит
70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
72 Трансуретрална простатектомия
73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
76 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение
77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
78 Оперативни процедури върху мъжка полова система
79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
90 Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
99 Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
131 Оперативно отстраняване на катаракта
133 Хирургично лечение на глаукома
134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
145 Нерадикално отстраняване на матката
147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
164 Оперативни процедури върху апендикс
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167 Оперативни процедури при хернии
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169 Конвенционална холецистектомия
170 Лапароскопска холецистектомия
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
181 Оперативно лечение при остър перитонит
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброка-чествени новообразувания, с минимален болничен престой 1 ден
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
194 Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите
199 Тежка черепномозъчна травма – консервативно поведение
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
203 Хирургично лечение при травма на главата
204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение
205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
225 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години
230 Остър вирусен хепатит А и Е
231 Остър вирусен хепатит В, С и D
236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
279 Грижи за здраво новородено дете
280 Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 % от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности
291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години
293 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години
294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години
295 Фалоидно гъбно отравяне
308 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст