За болницата

Болницата съществува от 1879 година като Севлиевска окръжна второстепенна болница. Първоначално се е помещавала в стара двуетажна турска къща. Болницата носи името на първият лекар на гр. Севлиево – д-р Стойчо Христов. През 1942 год. е построена нова сграда на болницата в западната част на града, която има два етажа и сто легла. През 1977 год. е открито разширението на болницата в сегашния й вид.

МБАЛ “Д-р Стойчо Христов” ЕООД – Севлиево обслужва една община, 32 кметства с 52 населени места.

Болницата извършва диагностика и активно лечение на остри и хронични изострени заболявания, травми, спешни и планови оперативни интервенции по следните основни медицински специалности: вътрешни болести, кардиология, пневмо-фтизиатрия, гастроентерология, нефрология, хирургия, ортопедия и травматология, урология, акушерство и гинекология, неонатология, анестези ология и интензивно лечение, очни болести, УНГ, инфекциозни болести, нервни болести.

Разполага с модерно обзаведени, извършващи пълен набор изследвания клинична и микробиологична лаборатории.
Извършва високоспециализирана медицинска помощ със съвременна апаратура в областта на образна и функционална диагностика.