Ценоразпис

 

УТВЪРДЕН  ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В

МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ” ЕООД СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА

 

 

ХИРУРГИЯ И ОРТОПЕДИЯприл. 1

 

  Вид услуга Цена в лева
1 Първичен преглед 25.00
2 Вторичен преглед 12.00
3 Медицинско удостоверение – ТЕЛК, консултация 10.14
4 Медицинско удостоверение за работа, МПС 10.14
5 Медицинско удостоверение за учебни заведения 6.76
6 Домашно посещение – в града 30.42
7 Домашно посещение – в извън града 37.18
8 Мускулна инжекция – без цената на медикамента 3.38
9 Венозна инжекция – без цената на медикамента 5.07
10 Обработка и промивка на кожна рана 13.52
11 Превръзка на кожна рана 8.45
12 Инфузия 8.45
13 Вътресттавна инжекция 20.28
14 Поставяна на НГС 8.45
15 Стомашна промивка 8.45
16 Въвеждане на постоянен катетър 13.52
-17 Смяна на постоянен катетър 8.45
18 Локапна анестезия 5.07
19 Инцизия на кожа и подкожие 20.28
20 Ексцизии с шев 25.35
21 Сваляне на шевен материал 8.45
22 Отстраняване на гипс – Имобилизация 8.45
23 Пункция на кисти и абсцеси 5.07
24 Дилатация и обработка на ентеростома 13.52
25 Дигитапно изследване на ректум 13.52
26 Анални дилатации 13.52
27 Мануапна репозиция на ректапен пролапс и хемороиди 13.52
28 Мануапно отстраняване на фекални маси 16.90
29 Инцизия на перинален абсцес и млечна жлеза 20.28
30 Мануапна репозиция на херния , 8.45
31 Венозна лигатура 16.90
32 Отстраняване на нокът 16.90
33 Ексцизионни обработки на рани, инфекции, изгаряния 16.90
34 Гипсова имобилизация 13.52
35 Ритуално обрязване 195.00
36 Болничен престой на ден без консуматив 130.00
37 Диагностична уретроскопия 42.25
38 Диагностична цистоскопия 59.15
39 Диагностична цистоскопия с вземане на материал за хистологично изследване от пикочен мехур 67.60
40 Биопсия на простатна жлеза “3.80
41 Смяна на цистостомен катетър 16.90
42 Смяна уретрален кътетър с промивка на пикочен мехур 25.35
43 Смяна на нефростомен катетър 33.80
44 Диагностична уретроскопия и цистоскопия 78.00
45 Консумативи за лапараскопски операции 234.00
46 Хирургично лечение на атером или липом 130.00

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – прил. 2

 

Вид услуга Цена в лева
1 Първичен преглед 30 лв.
2 Вторичен преглед 20 лв.
3 Превръзка на оперативна рана 25 лв.
4 Биопсия 50 лв.
5 Колпоскопия 40 лв.
6 Поставяне на вътрематочна спирала – IUP 30 лв.
7 Ел. коагулация 30 лв.
8 Вземане на цитонамазка 15 лв.
9 Ултразвуково изследване 30 лв.
10 Вземане на цервикален / вагинален секрет 15 лв.
11 Абразио с местна анестезия 150лв.
12 Абразио с венозна анестезия 200 лв.
13 Аборт по желание 200 лв.
14 Болничен престой на ден, без консумативи 130 лв.
15 Мускулна инженкция – без медикамента 10 лв.
16 Венозна инжекция – без медикамента 15 лв.
17 Венозни вливания – без медикамента 15 лв.

 

ПЕДИАТРИЯ – прил. 3

 

  Вид услуга Цена в лева
1 Първичен преглед 25.00
2 Вторичен преглед 12.00
3 мускулна инжекция- без цената на медикамента 3.00
4 вътреставна инжекция- без цената на медикамента 15.00
5 венозна инфузия – без цената на 19.50
6 Инхалация с медикамент 3.90
7 Вземане на венозна кръв 13.00

 

НЕВРОЛОГИЯ – прил. 4

 

  Вид услуга Цена в лева
1 Първичен преглед 25.00
2 Вторичен преглед 12.00
3 ЕЕГ 25.00
4 ЕМГ 25.00
5 Доплерова сонография на моз. Артерии 25.00

 

ФУНКЦИОНАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – прил. 5

 

  Вид услуга Цена в лева
1 Колоноскопия 240.00
2 Фиброгастроскопия 120.00
3 ЕКГ 8.00
4 Ехокардиография 30.00
5 Ехографска диагностика на коремни органи 25.00
6 Анестезия при ендоскопско изследване 80.00
7 Ехография на простатна жлеза 13.00
8 Ехография на щитовидна  жлеза 16.00

 

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА – прил. 6

 

  Вид услуга Цена в лева
1 Първичен преглед 25.00
2 Вторичен преглед 12.00
3 Аналитична гимнастика 3.00
4 Лечебна гимнастика със специализирани методики и пасивни упражнения 5.00
     
5 Шийна екстензия 3.00
6 Импулсно магнитно поле 3.00
7 Ниско и средночестотни токове 4.00
8 Електростимулации:
8.1 1 поле 2.00
8.2 2 полета 4.00
8.3 3 полета 6.00
9 Микровълнова терапия 3.00
10 УВЧ 3.00
11 Ултразвук -1 поле 4.00
12 Процедура с ултравиолетови лъчи – биодоза 3.00
13 Акупунктура 10.00
14 Лазертерапия 10.00
15 Инхалация с медикамент 3.00
16 Цяла вана с препарат предоставен от пациента 8.00
17 Подводен душов масаж – тангентор 10.00
,18 Частичен масаж -15 мин./гръб, крайници/ 20.00
19 Масажна яка:
19.1 10 мин. 10.00
19.2 15 мин. 15.00
20 Масаж на цяло тяло – 50 мин. 50.00
  Измерване обема на движение на горни и долни крайници,
  гръбначен стълб и при увреда на централен двигателен
21 неврон:  
21.1 1 фиш 7.00
21.2 2 фиша 10.00
21.3 3 фиша 13.00
21.4 4 фиша 14.00
22 Д. Арсонвал -1 поле 4.00
23 Криотерапия -10 мин. 3.00

 

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ – прил. 7

 

  Вид услуга Цена в лева
1 Първичен преглед 25.00
2 За един ден престой болнично лечение в отделение с терапевтичен профил 80.00
5 Индивидуален пост от медицинска сестра 20.00
6 Потребителска такса 5.80
7 Интравенозна инфузия на амбулаторни пациенти в отделението с лечебно вещество 25.00
8 Мускулна манипулация 5.00
9 Венозна манипулация 10.00
10 Вземане на венозна кръв 3.00
11 Определяне на кръвни групи от АВО и Rh антиген от системата Rhesus по кръстован метод с тест – реагенти анти- А ,анти-В, анти-АВ 8.00
12 Абдоминална ехография 25.00
13 Ехокардиография 30.00
14 Електрокардиограма 8.00
15 Издаване на копие на резултат от образно изследване 5.00
16 Велоергометрия 20.00
17 Холтер -EKF 20.00
18 Фиброгастроскопия 50.00
19 Фиброколоноскопия 100.00
20 Поставяне на траен венозен източник 5.00
21 Издаване на копие от епикриза 3.00
22 Функционално изследване на дишането – ФИД 8.00

 

МИКРОБИОЛОГИЯ – прил. 8

 

  Вид услуга Цена в лева
1 Васерман /RPR/ 15.00
2 Антистрептолизинов титър /AST/ /ревматизъм и други бетастрептококови инфекции/ 10.00
3 Waaler Rosa/RF /ревматоиден артрит/ 10.00
4 Фекална маса и ректален секрет /Salmonela, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium Difficile, Staphylococcus aureus/ 15.00
5 Изследване на урина за урокултура /E.coli, Proteus, Enterobacte-riaceae, Enterococcus, Грам (-), Staphylococcus (S.aufeus, S. saprophyticus) 15.00
6 Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Garnerella, Enterobacteriaceae и др., Грам (-), Гъби (С. albicans) и ДР- 15.00
7 Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b- Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др., Грам (-), Анаероби, Corynebacterium, очни, ушни 20.00
8 Гърлени и назофарингеални секрети Ь- Streotococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби(С. Albicans и др.), Corynebacterium 15.00
9 Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др., Грам (-), Гъби (С. albicansn др.), Mycobacterium, ААнаероби, Aspergillus, М. pneumoniae, RSV

храгх.4

20.00
10 Антибиограма с 6 антибиотични диска 8.00
11 Микроскопски препарат с метиленово синьо по Льофлер 10.00
12 Микроскопски препарат по Грам 15.00
13 Бактериологично изследване за Кандида 10.00
14 Вирусологично изследване на фецес за Адено – и Рота – вируси 20.00
15 Хемокултура 25.00
16 Вземане на биологичен материал, екарисаж и административно обслужване 2.00
17 Ротавирус 20.00

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – прил. 9

 

Хематология – изследвания
1 Пълнакръвна kaртина:хемоглобин,еритроцити,левкоцити,тромбоцити,хематокрит,МСН,МСУ,МСНС-

за всеки показател по

1,00лв.

 

2 Диференциално броене на левкоцити (микроскопски) 3,60лв.
3 Морфология на еритроцитите 2,50лв.
4 СУЕ по Панченко 1,60лв.
5 СУ Е по Вестергреен 1,60лв.
6 Ретикулоцити 5,60лв.
Хемостаза – изследвания
1 Времв на кървене 1,70лв.
2 Време на съсирване 1,70лв.
3 Протромбиново време +INR 3,50лв.
4 АРТТ/ККВ 2,80лв.
5 Фибриноген 2,80лв.
6 D-DIMER 13,00 лв.
Изследвания на урина
1 Качествено изследване

Албумин,захар,ацетон,уробелиноген,билирубин,относително тегло,pH

За всеки показател по

1,00лв.
2 Седимент 2,00лв.
3 Количествено определяне на Белтък 3,20лв.
4 Количествено определяне на Калций 3,90лв.
5 Количествено определяне на Амилаза 3,00лв.
6 Микроалбуминурия МАУ 12,00лв.
7 Креатининов клирънс 12,00лв.
1 Анализ на пунктат 12,00лв.
1 Окултни кръвоизливи 7,00лв.
1 Кръвно-газов анализ (АКР) 14,50лв.
1 CRP(L) реактивен протеин)количествено 10,00лв.
2 CRP(I), реактивен протеин)качествено 3,50лв.
Биохимични изследвания
1 Кръвна захар (глюкоза) 1,65лв.
2 Уреа (Urea) 2,50лв.
3 Креатинин (Creat.) 2,50лв.
4 Пикочна киселина (UA) 2,80лв.
5 Общ белтък (ТР) 2,20лв.
6 Албумин (ALB) 2,20лв.
7 Холестерол (CHOL) 3,00лв.
8 Триглицериди (TG) 3,50лв.
9 HDL- холестерол 3,50лв.
10 LDL- холестерол 3,50лв.
11 Общ билирубин (T.BIL) 2,50лв.
12 Директен,индиректен билирубин (D.BIL) 2,50лв.
13 ASAT(GOT) 2,80лв.
14 ALAT(GPT) 2,80лв.
15 Креатинфосфокиназа (СРК) 3,00лв.
16 Креатинфосфокиназа-МВ(СК-МВ) 5,00лв.
17 Лактатдехидрогеназа (LDH) 2,80лв.
18 Алкалнафосфатаза (ALP) 2,80лв.
19 Алфаамилаз (AMY) 3,00лв.
20 Гамаглутаматтранспептидаза (GGTP) 2,50лв.
21 Серумно желязо (Fe) 3,50лв.
22 Електролити K,Na,Cl всяко по 2,50лв.
23 Калций (Са) 2,80лв.
24 Фосфор (Phos) 2,80лв.
25 Магнезий (Mg) 2,80лв.
26 Кръвно-захарен профил 6,00лв.
27 Глюкозо-толерантен тест 6,50лв.
28 Гликиран хемоглобин 12,50лв.
29 Тропонин 14,00лв.
30 Хроматографски Ag тест или бърз Аg тест за Covid 19 по 45,00лв.
31 Такса за вземане на биологичен материал 2,00лв.
32 Бърз АG(антиген тест) Covid 19 труд 10,00лв.

 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – прил. 10

 

Вид изследване Цена в лева
06.03 Рентгенография на лицеви кости 12,00
06.04 Рентгенография на Синуси 12,00
06.05 Специални центражи на черепа 12,00
06.06 Рентгенография на стернум 12,00
06.07 Рентгенография на ребра 12,00
06.08 Рентгеноскопия на бял дроб 12,00
06.10 Рентгенография на длан и пръсти 12,00
06.11 Рентгенография стерноклавикуларна става 12,00
06.12 Рентгенография на сакроилиачна става 12,00
06.13 Рентгенография на тазобедрена става 12,00
06.14 Рентгенография на бедрена кост 12,00
06.15 Рентгенография на колянна става 12,00
06.16 Рентгенография на подбедрица 12,00
06.17 Рентгенография на глезенна става 12,00
06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти 12,00
06.19 Рентгенография на ключица 12,00
06.20 Рентгенография акромиоклавикуларна става 12,00
06.21 Рентгенография скапула 12,00
06.22 Рентгенография на раменна става 12,00
06.23 Рентгенография на хумерус 12,00
06.24 Рентгенография на лакътна става 12,00
06.25 Рентгенография на антебрахиум 12,00
06.26 Рентгенография на гривнена става 12.00
06.28 Рентгенография на череп 20.00
06.29 Рентгенография на гр. стълб-1 сегмент 20.00
06.30 Рентгенография на бели дробове 20.00
06.32 Рентгенография на корем 20.00
06.33 Рентгенография на таз 20.00
06.37 Рентгенография на хранопровод и стомах 30.00
10.60 Венозна урография 35,00
10.01 Компютърна спирална томография 80,00
10.01 Компютърна томография с контраст 100.00
Копие на рентгеново изследване на диск 5,00

 

 

 

 

 

 

Цените на  предоставяните услуги са оповестени в болнична регистратура и всички болнични структури. За заплатените суми от пациентите се издават касов бон и фактура.