Обръщение на д-р Иван Иванов по повод Световния ден на здравето

Уважаеми лекари, медицински сестри и здравни работници,

Поздравявам ви сърдечно по повод Световен ден на здравето – 7 април! Днес, обаче, вие сте на първа линия в борба с пандемия, покрила целия свят. В това време, което е изпитание за духа, силата, морала и смелостта на цялото човечество, вие неуморно изпълнявате клетвата си и се грижите не просто за болните, грижите се за бъдещето на света. Поклон!

Бъдете здрави!

Д-р Иван Иванов
Кмет на Община Севлиево